Ansawdd

Sicrwydd Ansawdd


Rydym wedi sefydlu'r gweithdrefnau a'r mesurau rheoli canlynol i sicrhau ansawdd
1. Mae gennym weithdrefnau ar gyfer nodi ac olrhain llawer o'r holl ddeunyddiau crai, pacio a chynhyrchion gorffenedig.
2. Mae gennym weithdrefnau i nodi, gwahanu a gwaredu deunyddiau pacio deunyddiau crai a chynhyrchion gorffenedig nad ydynt yn cadarnhau.
3. Mae gennym raglenni ar storio a dosbarthu cynnyrch a llongau.
4. Mae gennym weithdrefnau i sicrhau bod y camau proses yn cael eu rheoli ac yn cydymffurfio â gofynion y cynnyrch.
5. Mae gennym raglen ymwybyddiaeth ansawdd ar waith.
6. Mae gennym raglen rheoli plâu ar waith.
7. Mae gennym raglen lanweithdra, gweithdrefn lanhau ac arferion glanhau.
8. Mae gennym weithdrefn adalw cynnyrch ar waith.